Treść artykułu

Konkurs na ciasto czekoladowe

02/04/2015 Autor: admin

Serdecznie zapraszamy Panie z gminy Trzeszczany do udziału w konkursie na ciasto czekoladowe. Rozstrzygnięcie nastąpi 16 kwietnia 2015 roku podczas imprezy „Kobiety i czekolada- na słodko promujemy gminę Trzeszczany”. Aby wziąć w nim udział należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do 10 kwietnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach. Zachęcamy do udziału i zaprezentowania swoich cukierniczych umiejętności. Wszelkie dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w regulaminie dostępne będą w GOK lub pod numerem tel.84/6575079

REGULAMIN
Konkursu na ciasto czekoladowe Gminy Trzeszczany
Trzeszczany 2015r.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.

 

Cel konkursu:

  1. Promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciasta.
  2. Wyszukiwanie ciekawych receptur.
  3. Zebranie przepisów, które posłużą do przygotowania publikacji „Kobiety i czekolada – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”
  4. Promowanie najzdolniejszych kobiet w kategorii cukiernictwa.
  5. Wymiana doświadczeń z zakresu wypieku ciast.
  6. Aktywizacja społeczności lokalnej.
  7. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów produktów regionalnych w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki a w szczególności agroturystyki.
  1. Kultywowanie ciągle żywych i cennych aspektów życia mieszkańców wsi.

Przedmiot konkursu:

Do konkursu można zgłosić ciasto lub ciasteczka wraz z opisem wykonania, które wytwarzane są w małej skali, tradycyjnymi metodami oraz wywodzą się z tradycji i kultywowanych w regionie zwyczajów.

Zasady udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być: kobiety –  mieszkanki Gminy Trzeszczany.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.

3. Do przygotowania ciasta winna być użyta czekolada.

4.  Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularza) wraz z przepisem jego wykonania i dostarczenie do dnia 10.04.2015r.

– osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.

5. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach www.goktrzeszczany.pl, a także  w  siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, w Bibliotekach w Trzeszczanach i Nieledwi, u Sołtysów, sklep spożywczy „U Mariana” w Mołodiatyczach, sklep spożywczy Anna Gruszka(gmina), sklep spożywczy Marek Spryszak Ostrówek.

6. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, winny w dniu imprezy „Kobiety i czekolada – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”, tj. 16.04.2015r. w godz. 16.00 – 17.00 dostarczyć przygotowane ciasto do Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.

7. Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze, tj. stół.

8. Każdo ciasto winno być nadkrojone i przygotowane w sposób umożliwiający degustację przez Jury.

Ocena i nagrody

1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Sposób punktacji Jury:

– oryginalność (1 – 5 punktów)

– walory smakowe  (1-5 punktów)

– estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta  (1 – 5 punkty)

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 15 punktów

3. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród.

6. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowego ciasta.

7 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie imprezy „Kobiety i czekolada – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” w Trzeszczanach w dniu 14.04.2015r.– godz. 18.00.

Postanowienia końcowe

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści oraz wykładni niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów konkursu ( w tym publikacji prasowych i internetowych) .

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykonanie fotografii ciasta oraz wykonawcy ( osoby która je przygotowała), w celu zamieszczenia w publikacji „Kobiety i czekolada – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” oraz w celach  promocyjnych publikacji i Gminy Trzeszczany) .

5. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa na rzecz organizatora do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz do wykorzystania na wybranych przez organizatora polach eksploatacji,  jako element promujący Gminę Trzeszczany, bez uiszczania autorowi należności finansowych.

Termin konkursu

1. Czas trwania konkursu:  16.04.2015, zgłoszenia do 10.04.2015

2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 16.04.2015r. podczas imprezy „Kobiety i czekolada – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 84- 65-75-079.     

Tutaj można pobrać Kartę Zgłoszeniową