Treść artykułu

Konkurs „Kobiety i ser – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” – zapraszamy do udziału!

14/10/2019 Autor: admin

Zasady udziału w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być: kobiety – mieszkanki Gminy Trzeszczany.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
 3. Do przygotowania ciasta obowiązkowo powinien być użyty SER.
 4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu, wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularza)
       i dostarczenie wraz z pełnym przepisem na ciasto konkursowe do dnia 18 .11.2019r. osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.
 5. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się w siedzibie GOK w Trzeszczanach i Bibliotekach.
 6. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, winny w dniu imprezy „Kobiety i ser – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”, tj 22. 11.2019r. w godz. 15.00 16.00 dostarczyć przygotowane ciasto do Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.

 1. Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze, tj. stół.
 2. Każde ciasto winno być nadkrojone i przygotowane w sposób umożliwiający degustację przez Jury.
 3. W konkursie może wziąć udział max. 30 ciast. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Termin konkursu

Finał konkursu odbędzie się w dniu 22.11.2019r. podczas imprezy „Kobiety i ser – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” w Świetlicy Wiejskiej
 w Trzeszczanach.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 84- 65-75-079.