Treść artykułu

Konkurs „Kobiety i jabłka”- na słodko promujemy Gminę Trzeszczany

19/10/2016 Autor: admin

Zapraszamy Panie z terenu Gminy Trzeszczany do udziału w konkursie na ciasto jabłkowe, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas imprezy pt: „Kobiety i jabłka- na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”.

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

  1. Promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciasta.
  2. Promowanie najzdolniejszych kobiet w kategorii cukiernictwa.
  3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypieku ciast.
  4. Aktywizacja społeczności lokalnej.
  5. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów produktów regionalnych w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki
    a w szczególności agroturystyki.

Przedmiot konkursu:

Do konkursu można zgłosić ciasto lub ciasteczka, które wytwarzane są w małej skali, tradycyjnymi metodami oraz wywodzą się z tradycji i kultywowanych
w regionie zwyczajów.

Zasady udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być: kobiety –  mieszkanki Gminy Trzeszczany.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
3. Do przygotowania ciasta powinny być użyte jabłka.
4.  Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularza) i dostarczenie
do dnia 26.10.2016r.– osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzeszczanach.
5. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach www.goktrzeszczany.pl,
a także  w  siedzibie GOK w Trzeszczanach  i Bibliotekach.
6. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, winny w dniu imprezy „Kobiety i jabłka – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”, tj. 28.10.2016r. w godz. 15.00 – 16.00 dostarczyć przygotowane ciasto do Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.
7. Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze, tj. stół.
8. Każde ciasto winno być nadkrojone i przygotowane w sposób umożliwiający degustację przez Jury.
9. W konkursie może wziąć udział max. 30 ciast. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 84- 65-75-079.


Ocena i nagrody

1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Sposób punktacji Jury:
– oryginalność (1 – 5 punktów)
– walory smakowe  (1-5 punktów)
– estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta  (1 – 5 punkty)
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 15 punktów
3. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród.
6. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowych  ciast.
7 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie imprezy „Kobiety i jabłka – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”
w Trzeszczanach w dniu 28.10.2016r.– godz. 17.00.

Postanowienia końcowe

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji
i ewentualnych zmian w treści oraz wykładni niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów konkursu
( w tym publikacji prasowych i internetowych) .
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykonanie fotografii ciasta oraz wykonawcy celach  promocyjnych.
5. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa na rzecz organizatora do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz do wykorzystania na wybranych przez organizatora polach eksploatacji,  jako element promujący Gminę Trzeszczany, bez uiszczania autorowi należności finansowych.

Termin konkursu

1. Finał konkursu odbędzie się w dniu 28.10.2016r. podczas imprezy „Kobiety i jabłka – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”
w Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.

Karta zgłoszenia do pobrania