Treść artykułu

Konkurs Bożonarodzeniowy

29/11/2012 Autor: admin

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2012

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz osoby dorosłe – mile widziane będą osoby reprezentujące organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy Trzeszczany.

3. Nie dopuszcza się prac zbiorowych (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę przy ocenie).

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych:

– Świąteczny Stroik

– Kartka Bożonarodzeniowa

5. Prace prosimy dostarczyć do 15 grudnia 2012 roku na adres :

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

Trzeszczany Pierwsze 194

Dodatkowe informacje pod nr tel. 84 65 75 079

6. Cel konkursu:

– kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych,

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

– stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

7. Technika wykonania:

  • Kartka Bożonarodzeniowa powinna być wykonana w formacie A5 wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną.
  • Stroik Bożonarodzeniowy – maksymalna wysokość lub średnica do 0,5 metra.

8. Wszystkie prace powinny zawierać wkładkę lub kartkę samoprzylepną zawierającą

dane uczestnika konkursu:

– imię i nazwisko autora pracy,

– wiek,

– nazwa szkoły/organizacji,

– imię i nazwisko opiekuna szkolnego (dotyczy szkół),

– numer telefonu

– adres (dotyczy osób dorosłych)

8. Jury dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych :

– I kat. – uczniowie klas 0-III

– II kat. – uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum

– III kat. – wszyscy powyżej 16 roku życia

9. Za główne kryterium przyjmuje się:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– inwencję twórczą autora,

– estetykę pracy,

– oryginalność pomysłu,

– zastosowane materiały.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.

2. Termin ogłoszenia wyników nastąpi 19.12. 2012r.

3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 stycznia 2012 roku o godz. 15 podczas Koncertu Kolęd w Domu Kultury w Nieledwi

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych na stronie internetowej.

5. Przyznanie nagród nastąpi dla każdej grupy wiekowej za I, II i III miejsce.

6. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i będą wykorzystane do promocji gminy Trzeszczany.

7. Wszystkie prace wezmą udział w wystawi pokonkursowej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach oraz Domu Kultury w Nieledwi.

8. Uczestnicy lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie zobowiązani są do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych

osobowych oraz   wykorzystanie wizerunku do celów promowania działań Gminnego Ośrodka  Kultury w Trzeszczanach.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA I RODZICA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU