Wpisy z kategorii: Bez kategorii

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY – TRZESZCZANY 2020

8 września w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach, odbyły się połączone parafialno – gminne uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika dla uczczenia 100 lecia Odzyskania Niepodległości oraz Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. W tym dniu przypada również odpust parafialny w dniu Narodzenia NMP. Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości i mieszkańców Gminy Trzeszczany.

Uroczystości przy pomniku poprowadził kapelan ks. prałat Andrzej Puzon który w swojej wypowiedzi nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat a następnie po wspólnej modlitwie, dokonał poświęcenia pomnika. Symbolicznego odsłonięcia Pomnika dokonali: ks. prałat Andrzej Puzon, ks. dziekan Marek Barszczowski, ks. Mariusz Rybiński, misjonarz pracujący na Kubie ks. Łukasz Rygiel, proboszcz ks. mitrat Witold Charkiewicz (parafia prawosławna Zamość), wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany Mariusz Pietnowski, dyrektor GOK Stanisław Wojczuk.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący RG pan Mariusz Pietnowski, który przybliżył wydarzenia jakie miały miejsce 2 września 1920 roku, związane z bitwą pod Trzeszczanami. Uczestnikom uroczystości rozdane zostały wydane przez Gminę Trzeszczany książki autorstwa pana  Andrzeja Klocka „Bitwa pod Trzeszczanami i Gliniskami 2 IX1920”. Po uroczystościach przy pomniku, w asyście kapłanów i ministrantów ruszył korowód dożynkowy niosąc wieńce dożynkowe do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Mariusza Rybińskiego. W czasie ofiarowania chleb upieczony z tegorocznych zbiorów wręczyli starostowie dożynek Państwo Elżbieta i  Mariusz Foluszowie z Mołodiatycz. Przed  zakończeniem Mszy Świętej głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, dziękując rolnikom za ich pracę i trud, delegacjom wieńcowym za kultywowanie tradycji dożynkowych oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak podniosłej uroczystości. Po Mszy świętej władze samorządowe oraz starostowie dożynek tradycyjnie dzielili się chlebem i miodem z uczestnikami uroczystości. Na zakończenie odczytany został przez panią Iwonę Łącz -przewodniczącą komisji konkursowej, protokół z oceny wieńców dożynkowych. Komisja w składzie pani Iwona Łącz – przewodnicząca, pani Katarzyna Jóźwiak oraz ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski członkowie, uznała, że tegorocznym zwycięzcą został wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z sołectwa Trzeszczany Drugie.  Drugie miejsce otrzymało sołectwo Ostrówek a trzecie sołectwo Korytyna. Wyróżnienie przypadło dla KGW Nieledew. Wszystkie wieńce otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Stanisława Czarnotę. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Trzeszczan, Drogojówki,  Mołodiatycz i Zadębiec. Wspaniałym podsumowaniem Święta Plonów był wiersz, który napisała i wyrecytowała Pani Janina Mazur, wiernie oddający atmosferę minionych lat i wydarzeń.

Biblioteka zaprasza czytelników!

Książka „Bitwa pod Trzeszczanami i Gliniskami” dostępna w naszych bibliotekach

Wojna polsko – bolszewicka kojarzy nam się najczęściej z tzw. „Cudem nad Wisłą” czy bitwą pod Komarowem.  Jednak starcia wojsk polsko – bolszewickich w roku 1920 to nie tylko te duże bitwy, które zostały już bardzo dobrze udokumentowane. 2 września 1920 roku miała miejsce bitwa pod Trzeszczanami. W setną rocznicę tej bitwy, ukazała się wydana przez Gminę Trzeszczany książka pt. „Bitwa pod Trzeszczanami i Gliniskami 2 IX 1920 r.”, której autorem jest pan Andrzej Klocek, opisująca to wydarzenie. Jest to cenne źródło historyczne a zarazem wspaniała lekcja historii z którą warto się zapoznać. Książka została wydrukowana z wykorzystaniem historycznej czcionki nazywanej „antykwą Półtawskiego”, która była pierwszym polskim krojem po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Książkę można już wypożyczyć w naszych bibliotekach. Wkrótce będzie również dostępna w Gminnych Bibliotekach Publicznych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego. Zapraszamy.

Zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą i intencji Rolników!

Biblioteka nieczynna!

Uroczystości patriotyczne w Ostrówku

21 czerwca 2020roku w Ostrówku koncertem Kwintetu męskiego prowadzonego przez proboszcza ks. Mariusza Rybińskiego rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca mieszkańców Ostrówka
i okolic zamordowanych przez niemieckich okupantów 19 czerwca 1944 roku. Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii W.N.M.P w Gdeszynie ks. Mariusz Rybiński. Po uroczystej Mszy Świętej głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.  W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Trzeszczany w czasie II wojny światowej. Następnie głos zabrała Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego.  Po przemówieniach, przybyłe na uroczystość delegacje zapaliły symboliczne znicze oraz złożyły wieńce przed pomnikiem pomordowanych. Dziękujemy mieszkańcom za pamięć o tym tragicznym wydarzeniu, które dotknęło mieszkańców Ostrówka
i okolic.

Częściowe wznowienie działalności GOK!