Treść artykułu

Karma dla pupila przekazana

12/04/2017 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury wraz ze wszystkimi szkołami z terenu gminy Trzeszczany był organizatorem II edycji akcji „Karma dla pupila”. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Trzeszczany. Podczas tegorocznej zbiórki zgromadzono łącznie ponad 893kg karmy, która została przekazana dla Schroniska w Zamościu. W tym roku najwięcej karmy zebrała Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach i otrzymała nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach. Pozostałe placówki otrzymały nagrody pocieszenia oraz podziękowania.
Serdecznie dziękujemy Pani Marzenie Łacińskiej-Baran za zainicjowanie tej akcji oraz wszystkim szkołom biorącym w niej udział.