Treść artykułu

„Kącik Malucha- bawi, uczy, słucha”- zakończenie projektu

01/07/2013 Autor: admin

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach od 01 stycznia do 29 czerwca 2013 roku realizowała projekt „Kącik Malucha – bawi, uczy, słucha”.

Był on finansowany ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 29 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie projektu oraz spotkań Grup zabawowych. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy projektu, czyli nasze maluchy wraz z rodzicami. Zaproszenie przyjęli także: Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera i dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie Pani Bogumiła Dragan – Szkodzińska. Przybyłym gościom zaprezentowano prezentację multimedialną podsumowującą cały projekt. Wystąpiła też grupa teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury z teatrzykiem kukiełkowym pt.: „O Żaczku szkolaczku”. Głównym punktem programu było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i paczek. Również Pan Wójt i Pani Dyrektor PBP przygotowali dla dzieci słodką niespodziankę częstując ich cukierkami. Przygotowaliśmy również wystawę z przebiegu projektu i przeprowadzonych zajęć. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na tort i ciasto. Sądząc po szerokich uśmiechach, dzieci były zadowolone. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że jest to tylko przerwa wakacyjna. Mimo, że projekt się zakończył to zajęcia nadal będą się odbywać. We wrześniu ponownie zaczynamy 😉

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zakończeniu. Ogromne podziękowanie dla Pana Marka Rysia za wykonanie zdjęć, które wykorzystaliśmy do stworzenia wystawy.

Życzymy naszym Maluchom słonecznych wakacji i zapraszamy we wrześniu do Kącika 😉