Stałe formy pracy

Stałe formy pracy GOK  w Trzeszczanach

 

WTOREK

15:00 – próba zespołu śpiewaczego „STOKROTKI” z Nieledwi  – Jan Tokarz (świetlica wiejska Nieledew)                                                     
14.00 – próba zespołu śpiewaczego „ECHO”– Stanisław Wojczuk (GOK Trzeszczany)

ŚRODA

20.00- próba zespołu ludowego „OSTROWIACY„- Arkadiusz Pydyś (Ostrówek)

CZWARTEK

17.00 – próba zespołu ludowego „ZORZANIE” – Stanisław Wojczuk (Zadębce)

PIĄTEK

15:00 – próba zespołu dziecięcego – Stanisław Wojczuk – GOK Trzeszczany
19.00 – próba zespołu  „NIEPOKORNI” – Stanisław Wojczuk (GOK Trzeszczany)