Treść artykułu

GMINNE OBCHODY 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

14/11/2023 Autor: admin

11 listopada 2023 r. odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach upamiętniających 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości udział wzięły władze samorządowe Gminy Trzeszczany, poczty sztandarowe z terenu gminy: SP w Trzeszczanach, SP w Mołodiatyczach, SP w Nieledwi, OSP w Trzeszczanach, OSP w Drogojówce, OSP w Zadębcach, OSP w Mołodiatyczach, OSP Majdan Wielki, OSP Nieledew, OSP Leopoldów, delegacje ŚZŻAK Koło Rejonowe w Trzeszczanach, młodzież szkolna oraz przybyli mieszkańcy.
Uroczystości rozpoczęły się od wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach. Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, w której bardzo wymowne słowo Boże wygłosił ks. kanonik Włodzimierz Kwietniewski. Po Mszy Świętej zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Pana Pawła Lipskiego – Wójta Gminy Trzeszczany.
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik upamiętniający 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Po czym poszczególne delegacje na czele z Wójtem Gminy Trzeszczany Panem Pawłem Lipskim, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Mariuszem Pietnowskim oraz ks. Markiem Barszczowskim proboszczem parafii Trzeszczany, udały się na cmentarz parafialny w Trzeszczanach, gdzie spoczywają polegli żołnierze polscy z 1920 roku, którzy walczyli o niepodległą Polskę, aby na ich grobach zapalić znicze i złożyć kwiaty.

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym ze Szkół Podstawowych, Ochotniczym Strażom Pożarnym, ŚZŻAK Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach 105 Rocznicy odzyskania przez nasz kraj Niepodległości.