Treść artykułu

Gmina Trzeszczany szyje maseczki

20/05/2020 Autor: admin

Szycie maseczek ochronnych to w czasie epidemii jedna z form pomocy społeczeństwu. W momencie ogłoszenia noszenia maseczek ochronnych
 w miejscach publicznych z pomocą swoim mieszkańcom wyszły  władze samorządowe Gminy Trzeszczany przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Trzeszczanach, angażując do swego pomysłu organizacje pozarządowe, sołtysów oraz indywidualnych mieszkańców. Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Trzeszczany zostały zakupione niezbędne materiały, dzięki czemu w połowie kwietnia rozpoczęto szycie. Do szycia mógł się włączyć każdy kto ma maszynę i podstawowe umiejętności krawieckie. Na terenie Gminy Trzeszczany maseczki szyją m.in. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Nieledwi i Drogojówce oraz prywatne osoby tj. P. Bożena Mielniczuk, P. Małgorzata Rudkowska-Panas, P. Aurela Krzywonos, P. Wiesława Rapa, P. Beata Uleryk, P. Janina Mazur,
P. Lucyna Nowosadzka, P. Maria Gałka, P. Barbara Gałan, P. Maria Kidyba, P. Wioletta Turkiewicz, P. Anna Giduch, P. Barbara Furmaga, P. Monika Uryć, P. Łucja Kaczmara, P. Agnieszka Gierszon, P. Maria Krzywonos i P. Alina Piotrowska, które wyraziły chęć niesienia pomocy w tak trudnych dla nas chwilach. Maseczki tworzone w tzw. czynie społecznym, choć nie mają niezbędnych atestów są maseczkami wielokrotnego użytku. Mamy uszytych 1587 maseczek i w dalszym ciągu szyjemy.   
Bardzo DZIĘKUJEMY za zaangażowanie. Jest to postawa godna naśladowania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

W najbliższym czasie maseczki zostaną dostarczone do mieszkańców naszej Gminy.