Treść artykułu

Ferie z GOK-iem

19/01/2024 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zaprasza dzieci w wieku szkolnym do udziału w bezpłatnych zajęciach podczas ferii zimowych. 

30 stycznia – 3 luty 2024 r. godz. 12.00-15.00
6 luty-10 luty 2024 r. godz. 12.00-15.00 

Zapisy prowadzimy w DK w Nieledwi i w GOK-u w  Trzeszczanach do 3 lutego 2024 roku.
Dziecko powinno być wyposażone w obuwie na zmianę, kanapki i picie.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeń (regulaminu) dostępnej w GOK Trzeszczany i Domu Kultury w Nieledwi.
W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym (minimum 6 lat).

http://goktrzeszczany.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-uczestnictwa-w-zajeciach-podczas-ferii-zimowych-2022.pdf