Treść artykułu

Spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury

17/07/2018 Autor: admin

14 lipca w Trzeszczanach odbyły się obchody Dnia Działacza Kultury. Uroczystość została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Spotkanie miało się odbyć „pod wierzbą” niestety, ze względu na warunki pogodowe zostało przeniesione do pomieszczeń OSP w Trzeszczanach. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Trzeszczany – Pan Stanisław Czarnota, członkowie zespołów śpiewaczych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Trzeszczany, reprezentacje Klubów Seniora, stowarzyszeń oraz działacze społeczni, którzy są aktywni na terenie gminy Trzeszczany.  Zaproszono także osoby, które w szczególny sposób w latach wcześniejszych zasłużyły się dla Gminy Trzeszczany a w chwili obecnej z różnych przyczyn osobistych musieli się wycofać z życia społecznego oraz Panie, pełniące w latach poprzednich funkcje Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich lub aktywnie działających na rzecz gminy Trzeszczany. Wójt Gminy – Pan Stanisław Czarnota wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe podziękowania, dyplomy uznania i symboliczne medale z okazji Dnia Działacza Kultury. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki wykonywanej przez zespół „Północ Południe” z Zamościa. Szczególne podziękowania składamy na ręce Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie – pani Edycie Dobosz-Maciuk za wsparcie finansowe, rzeczowe oraz osobiste zaangażowanie w organizację spotkania oraz Janinie Mazur za wykonanie pamiątkowych medali.