Treść artykułu

Dziękczynienie za plony!

23/09/2020 Autor: admin

8 września w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach, odbyły się połączone parafialno – gminne uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika dla uczczenia 100 lecia Odzyskania Niepodległości oraz Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. W tym dniu przypada również odpust parafialny w dniu Narodzenia NMP. Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości i mieszkańców Gminy Trzeszczany.
Uroczystości przy pomniku poprowadził kapelan ks. prałat Andrzej Puzon który w swojej wypowiedzi nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat a następnie po wspólnej modlitwie, dokonał poświęcenia pomnika. Symbolicznego odsłonięcia Pomnika dokonali: ks. prałat Andrzej Puzon, ks. dziekan Marek Barszczowski, ks. Mariusz Rybiński, misjonarz pracujący na Kubie ks. Łukasz Rygiel, proboszcz ks. mitrat Witold Charkiewicz (parafia prawosławna Zamość), wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany Mariusz Pietnowski, dyrektor GOK Stanisław Wojczuk. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący RG pan Mariusz Pietnowski, który przybliżył wydarzenia jakie miały miejsce 2 września 1920 roku, związane z bitwą pod Trzeszczanami. Uczestnikom uroczystości rozdane zostały wydane przez Gminę Trzeszczany książki autorstwa pana Andrzeja Klocka „Bitwa pod Trzeszczanami i Gliniskami 2 IX1920”. Po uroczystościach przy pomniku, w asyście kapłanów i ministrantów ruszył korowód dożynkowy niosąc wieńce dożynkowe do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Mariusza Rybińskiego. W czasie ofiarowania chleb upieczony z tegorocznych zbiorów wręczyli starostowie dożynek Państwo Elżbieta i Mariusz Foluszowie z Mołodiatycz. Przed zakończeniem Mszy Świętej głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, dziękując rolnikom za ich pracę i trud, delegacjom wieńcowym za kultywowanie tradycji dożynkowych oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak podniosłej uroczystości. Po Mszy świętej władze samorządowe oraz starostowie dożynek tradycyjnie dzielili się chlebem i miodem z uczestnikami uroczystości. Na zakończenie odczytany został przez panią Iwonę Łącz -przewodniczącą komisji konkursowej, protokół z oceny wieńców dożynkowych. Komisja w składzie pani Iwona Łącz – przewodnicząca, pani Katarzyna Jóźwiak oraz ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski członkowie, uznała, że tegorocznym zwycięzcą został wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z sołectwa Trzeszczany Drugie. Drugie miejsce otrzymało sołectwo Ostrówek a trzecie sołectwo Korytyna. Wyróżnienie przypadło dla KGW Nieledew. Wszystkie wieńce otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Stanisława Czarnotę. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Trzeszczan, Drogojówki, Mołodiatycz i Zadębiec. Wspaniałym podsumowaniem Święta Plonów był wiersz, który napisała i wyrecytowała Pani Janina Mazur, wiernie oddający atmosferę minionych lat i wydarzeń.