Treść artykułu

Dożynki parafialno-gminne w Ostrówku.

24/08/2012 Autor: admin

19 sierpnia 2012 roku w Ostrówku odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne gminy Trzeszczany. Organizatorem Dożynek był Urząd Gminy Trzeszczany, Sołectwo i Stowarzyszenie „Ostrówek – Dom Rodzinny”, Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, Proboszcz Parafii Gdeszyn, Zespół Doradztwa Rolniczego.

Święto Plonów rozpoczęło się o godz. 12:30 przemarszem korowodu dożynkowego trasą – pięknie udekorowaną przez mieszkańców Ostrówka. Korowód prowadziła orkiestra dęta z Grabowca. O godz. 13 w kaplicy p.w. św. A. Boboli rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna, którą celebrował ks. Ryszard Ostasz proboszcz Parafii Gdeszyn. Po Mszy św. korowód dożynkowy przeszedł na plac, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

W konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” zwyciężył wieniec z Józefina, II miejsce zajął wieniec z Zaborzec, III – z Mołodiatycz. Miło nam było gościć na naszej uroczystości delegację wieńcową z Gdeszyna.

W konkursie na „Stoisko promujące sołectwo” bezapelacyjnie zwyciężyło stoisko z Ostrówka, II miejsce zajęły Mołodiatycze, III – Bogucice.

W trakcie uroczystości Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła konkurs wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Po występach zespołów: ludowego z Honiatycz, „Siedliszczanie znad Wieprza” oraz kapeli „Pojednanie” z Ostrówka i Gdeszyna licznie zgromadzoną publiczność bawił DJ Artur. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni przygotowany przez firmę „Efekt” z Chełma.

Sponsorami imprezy byli: Gestamp Wind, Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, P.W. PERFEKT Tomasz Olszak z Nieledwi, Dariusz Skiba – Piekarnia Trzeszczany, Firma Skorpion z Ostrówka.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim mieszkańcom Ostrówka, którzy bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania do uroczystości dożynkowych. Licznie zgromadzona publiczność Dożynki Parafialno-Gminne w Ostrówku zapamięta bardzo długo, jako kolorowe i radosne święto plonów oraz wzór efektywnej współpracy mieszkańców naszych „małych ojczyzn”.