Treść artykułu

Dożynki Parafialno – Gminne: Nieledew 2013. cz.2

27/08/2013 Autor: admin

Starostami dożynek byli: pani Barbara Kliszowska z Mołodiatycz oraz pan Piotr Zawadzki z Bogucic.

Pani Barbara wraz z mężem Ireneuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni  35 ha, z czego 28 ha to grunty własne a 7 ha – dzierżawa. Uprawy: rzepak – 8 ha, buraki – 6 ha, pszenica – 21 ha. Gospodarstwo jest wyposażone w sprzęt potrzebny do uprawy i zbioru wszystkich upraw, część sprzętu zakupiono ze środków unijnych – program SAPARD.

Państwo Kliszowscy mają 2 córki: studentkę i uczennicę szkoły średniej.

Zainteresowania Pani Barbary to kulinaria i działalność społeczna w organizacjach w swojej miejscowości.

Pan Piotr  wraz z żoną Jolantą mieszkają w Bogucicach i prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 44 ha, w tym 24 ha własnych a 20 ha – dzierżawa. Gospodarstwo opiera się na produkcji roślinnej,z czego zboża stanowią 22 ha, rzepak – 11 ha, buraki – 8 ha i 3 ha łąki.

Gospodarstwo wyposażone jest w podstawowy sprzęt rolniczy; korzysta z dopłat rolno-środowiskowych.

Państwo Zawadzcy mają 2 dorosłych dzieci: córkę – studentkę i syna – ucznia szkoły średniej.

Zainteresowania Pana Piotra to sport i rolnictwo.

 

Sponsorzy uroczystości dożynkowych:

Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o/ Trzeszczany

Firma Real S.A

Tequila Pub z Nieledwi

Firma Gestamp Eolica Polska

P.W. Perfekt Tomasz Olszak z Nieledwi

Piekarnia Trzeszczany Pan Dariusz Skiba

Partnerzy:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie

Stowarzyszenie „Kamienie Milowe” Trzeszczany

Wszystkim sponsorom i partnerom organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach wieńców, stoisk, dekoracji, delegacjom wieńcowym, gościom oraz mieszkańcom naszej gminy i Nieledwi.

                Szczególne podziękowania składamy sołtysowi wsi Nieledew  Panu Stanisławowi Czarnocie za pomoc i osobiste zaangażowanie oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora „Platan”w Nieledwi.
Dziękujemy również pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego i Urzędu Gminy w Trzeszczanach za pomoc techniczną, Policji oraz jednostkom OSP z Trzeszczan, Nieledwi i Zadębiec za pomoc organizacyjną oraz zabezpieczenie trasy przemarszu korowodu dożynkowego.

Organizatorami dożynek byli:

Wójt gminy Trzeszczany

Proboszcz parafii Nieledew

Sołectwo Nieledew

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieledwi

Klub Seniora „Platan” z Nieledwi

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach