Treść artykułu

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W TRZESZCZANACH

04/10/2023 Autor: admin
W dniu 27 sierpnia 2023 roku o godzinie 11.45 rozpoczęły się dożynki gminno-parafialne w miejscowości Trzeszczany.
Święto dziękczynienia za plony, to bardzo ważne wydarzenie w życiu wsi. Dożynki są jednym z najstarszych polskich obrzędów i jedynym, który do dnia dzisiejszego przetrwał w niezmienionej formie w swej najistotniejszej części – przekazywania chleba i składania wieńców dożynkowych.
W tym roku stoły na dożynki przygotowały sołectwa: KGW Trzeszczany Pierwsze, KGW Trzeszczany Drugie, KGW Bogucice, KGW Leopoldów, KGW Majdan Wielki, KGW Mołodiatycze, KGW Nieledew, KGW Ostrówek. Wystawę zorganizował również Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Hrubieszów i JAREX Jarosław Jakimiec. Z wieńcami przybyły delegacje z sołectw: Sołectwo Trzeszczany Pierwsze, KGW Trzeszczany Drugie, Sołectwo Bogucice, Sołectwo Drogojówka, Sołectwo Leopoldów, Sołectwo Majdan Wielki, KGW Mołodiatycze, KGW Nieledew, sołectwo Ostrówek, sołectwo Zaborce, sołectwo Zadębce.
Dożynki rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego spod świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Pierwszych do Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP. Korowód prowadziła Pani Janina Mazur ze swoim „wózeczkiem” dożynkowym oraz starostowie dożynek Pani Katarzyna Kidyba i Pan Waldemar Chwedczuk.
Starościna dożynek – Pani Katarzyna Kidyba skończyła technikum ogrodnicze. Prowadzi wraz z mężem Tomaszem rodzinne gospodarstwo rolne. Państwo Kidyba mają córkę Zofię, która ma 15 lat i uczęszcza do drugiej klasy liceum. Gospodarstwo o pow. 23 ha. jest w pełni zmechanizowane. Główne uprawy to: pszenica – 8,5 ha, rzepak – 8 ha, kukurydza – ponad 2 ha, zielonki – ponad 2 ha i łąki – 3 ha. Państwo Kidyba prowadzą także produkcję zwierzęcą mają 16 krów mlecznych i 15 sztuk jałówek i byków.
Starosta dożynek – Pan Waldemar Chwedczuk ma 37 lat. Ukończył zarządzanie i marketing oraz podyplomowe studia informatyczne i rolnictwo. Pan Waldemar wraz z żoną Iwoną, mają troje dzieci: synów Wojtka – 11 lat i Mikołaja – 9 lat oraz córkę Natalię, która skończyła 2 lata. Pan Waldemar z żoną Iwoną, bratem Andrzejem i szwagierką Anną prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 120 ha. Główne uprawy to: pszenica – 65 ha, rzepak – 45 ha i fasola- 10 ha.
Po wprowadzeniu do kościoła korowodu dożynkowego o godzinie 12.00 odprawiona została przez ks. Marka Barszczowskiego – proboszcza parafii Trzeszczany uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji rolników. W czasie Mszy Świętej Pani Katarzyna Kidyba i Pan Waldemar Chwedczuk – starostowie Dożynek – przekazali bochen chleba na ręce Pana Pawła Lipskiego – Wójta Gminy Trzeszczany, który w imieniu wszystkich rolników przekazał go księdzu proboszczowi Markowi Barszczowskiemu jako dar ołtarza.
Po zakończonej Mszy św. korowód dożynkowy powrócił na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie nastąpiło powitanie wszystkich uczestników dożynek oraz przemówienie Wójta Gminy – Pana Pawła Lipskiego. Wójt Gminy Trzeszczany podziękował rolnikom za wysiłek jaki wkładają wykonując swoją pracę i złożył im najserdeczniejsze życzenia. Następnie rozpoczęło się uroczyste dzielenie chlebem z uczestnikami dożynek . W tym roku chlebem dzielili się: Pani Katarzyna Kidyba i Pan Waldemar Chwedczuk – Starostowie dożynek; Wójt Gminy Trzeszczany – Pan Paweł Lipski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Mariusz Pietnowski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Pani Barbara Serafin.
Po podzieleniu się chlebem głos zabrała Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Pani Aneta Karpiuk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce – Krzysztof Gronek. W dalszej części dożynek swoje przemówienie wygłosiła także Dyrektor Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach – Pani Maryla Symczuk oraz Pani Marcelina Pogódz-Kukiełka, która odczytała list od Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych przez poszczególne delegacje wieńcowe. Przyniesione wieńce ośpiewywały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach tj.:
zespół ludowy „Echo”,
zespół „STOKROTKI”,
zespół ludowy „ZORZANIE”,
zespół ludowy „OSTROWIACY” z kapelą z Ostrówka,
zespół „NIEPOKORNI”.
Powołana przez organizatora Komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Gałka, Pani Anna Sawiniec-Szczech oraz Pani Justyna Hawro, po wnikliwych naradach dokonała oceny i przyznała następujące miejsca
w kategorii „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”:
I miejsce – Sołectwo Leopoldów – 3 000 zł
II miejsce – Sołectwo Trzeszczany Pierwsze – 2 000 zł
III miejsce – Sołectwo Ostrówek – 1 000 zł
w kategorii stoisk promocyjnych:
I miejsce – Bogucice – 3 000 zł
II miejsce – Majdan Wielki – 2 000 zł
III miejsce – Trzeszczany Drugie – 1 000 zł
Wszystkie pozostałe delegacje wieńcowe i stoiska promujące poszczególne sołectwa otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.
Nagrodę rzeczową otrzymała także Pani Janina Mazur, która od 10 lat angażuje się w uświetnianie korowodu dożynkowego.
Sponsorem nagród był Wójt Gminy Trzeszczany – Pan Paweł Lipski.
Po wręczeniu podziękowań, dyplomów oraz nagród w postaci bonów rozpoczęły się koncerty przygotowane na tegoroczne dożynki.
Wystąpiły:
– Tyszowiecka Kapela Biesiadna,
– Emil Jeleń – Beat Magic
– zespół BAFLO.
Wszyscy uczestnicy uroczystości dożynkowych mogli posilić się przepyszną grochówką, zjeść watę cukrową i popcorn. Dzieci otrzymały lody, kiełbaskę z grilla oraz miały okazję aby pobawić się na „dmuchańcach”. Wszystkie atrakcje były bezpłatne, również soki ufundowane przez Real SA Zakład Produkcji Koncentratów Nieledew.
Dziękujemy wszystkim wystawcom za wkład pracy i środki finansowe włożone w przygotowanie stołów i wieńców. Dziękujemy za piękne podtrzymywanie tradycji i obrzędów dożynkowych. Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wspomogli nas finansowo, a byli to:
– GMINA TRZESZCZANY
– GOSPODARSTWO ROLNE KATARZYNA I TOMASZ KIDYBA
– GOSPODARSTWO ROLNE WALDEMAR I IWONA CHWEDCZUK
– ADAM KNYSZ – ZAKŁAD KAMIENIARSKI W TRZESZCZANACH
– SKIBA DARIUSZ – PIEKARNIA TRZESZCZANY
– SOŁECTWO TRZESZCZANY PIERWSZE
– SOŁECTWO TRZESZCZANY DRUGIE
– P.W. PERFEKT TOMASZ OLSZAK
– FIRMA LEW – POL WIESŁAW LESZYŃSKI
– P.H.U. KLEMENTYNA POTERUCHA
– ELAWAN ENERGY POLSKA
– REAL S.A. ZAKŁAD PRODUKCJI KONCENTRATÓW
– GOSPODARSTWO ROLNE I IZBY ROLNICZE WITOLD MIL
– HTK – HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA
– GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH
Dziękujemy również Panu Henrykowi Gałce – sołtysowi Trzeszczan Pierwszych, Pani Iwonie Szymańskiej – sołtysowi Trzeszczan Drugich, mieszkańcom wsi Trzeszczany Pierwsze i Trzeszczany Drugie, KGW Trzeszczany Pierwsze, OSP Trzeszczany oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.