Treść artykułu

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE DROGOJÓWKA 2018

22/08/2018 Autor: admin

W dniu 19 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.30 rozpoczęły się dożynki gminno-parafialne w miejscowości Drogojówka. Święto dziękczynienia za plony, to bardzo ważne wydarzenie w życiu wsi. To uroczystość, która kończy żniwa, a więc jest uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu od efektów którego zależy ludzka egzystencja. Dożynki są jednym z najstarszych polskich obrzędów i jedynym, który do dnia dzisiejszego przetrwał w niezmienionej formie w swej najistotniejszej części – przekazywania chleba i składania wieńców dożynkowych. W tym roku stoły na dożynki przygotowały sołectwa: Drogojówka, Trzeszczany, Nieledew, Mołodiatycze, Majdan Wielki, Stowarzyszenie „Ostrówek- Dom Rodzinny”, Zadębce, Zadębce Kolonia, Leopoldów, Bogucice. Wystawę płodów rolnych zorganizował Ośrodek Doradztwa Rolniczego  o/Hrubieszów.

Z wieńcami przybyły delegacje z sołectw: Drogojówka, Bogucice,    Józefin, Korytyna, Leopoldów, Majdan Wielki, Mołodiatycze, Nieledew, Ostrówek, Trzeszczany, Zaborce, Zadębce i Zadębce Kolonia. Po wprowadzeniu na plac korowodu dożynkowego przez Orkiestrę Dętą z Grabowca o godzinie 13.00 odprawiona została przez ks. Marka Barszczowskiego – proboszcza parafii Trzeszczany uroczysta Msza Święta w intencji rolników. Po Mszy Świętej Pani Ewa Zarek i Pan Sławomir Gruszka -starostowie Dożynek – przekazali bochen chleba na ręce Pana Stanisława Czarnoty – Wójta Gminy Trzeszczany, który przyrzekł dzielić Go sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło. Po przekazaniu chleba dożynkowego, w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Pan Stanisław Czarnota podziękował za trud i wysiłek jaki wkładają codziennie rolnicy wykonując  swoją pracę i złożył rolnikom najserdeczniejsze życzenia. Od najdawniejszych czasów w polskich rodzinach pielęgnowano ogromny szacunek dla chleba, a dzielenie się nim należało do najprzedniejszych naszych obyczajów. W tym roku ze wszystkimi uczestnikami dożynek chlebem dzielili się: Pani Ewa Zarek i Pan Sławomir Gruszka – Starostowie dożynek; Wójt Gminy Trzeszczany wraz z małżonką oraz Przewodniczący Rady Gminy w Trzeszczanach Pan Mariusz Pietnowski, któremu towarzyszyła wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Wiesława Martyniuk. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych a po niej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana na tegoroczne Dożynki. Wszyscy uczestnicy uroczystości dożynkowych mogli się posilić przepyszną grochówką. Powołana prze organizatora Komisja w składzie: Pani Anna Wiśniewska- dietetyk, specjalista ds. żywienia człowieka, Pani Iwona Łącz – technolog piekarnictwa – kierownik zakładu w piekarni Trzeszczany, Agnieszka Strzelecka –  właścicielka „Krainy ciast i tortów” w Hrubieszowie, Pani Wiesława Martyniuk – nauczyciel w SP w Nielewi, z zamiłowania plastyk po wnikliwej ocenie w kategorii „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” przyznała pierwsze miejsce sołectwu Zadębce Kolonia, drugie miejsce sołectwu Bogucice a trzecie sołectwu Trzeszczany. W kategorii stoisk promocyjnych pierwsze miejsce przypadło sołectwu Drogojówka, drugie sołectwu Bogucice a trzecie sołectwu Majdan Wielki. Wszystkie delegacje wieńcowe i stoiska promujące poszczególne sołectwa otrzymały nagrody pieniężne których sponsorem był Wójt Gminy Trzeszczany – Pan Stanisław Czarnota.

W części artystycznej wystąpiły: grupa taneczna „TWISTER”, maluchy z „Młodszej Grupy Tanecznej”, zespół „SANREMO”, zespół ludowy „Echo”, zespół „STOKROTKI”, Kapela Ludowa z Grabowca, zespół ludowy  „ZORZANIE”, zespół ludowy „OSTROWIACY”, zespół „NIEPOKORNI” a czas zabawy pod chmurką uprzyjemniał zespół „JAKOTAKO” z Zamościa.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za wkład pracy i środków finansowych włożony w przygotowanie stołów i wieńców dożynkowych które  przyczyniły się do podtrzymywania pięknych tradycji i obrzędów dożynkowych a jednocześnie uatrakcyjniły obchody dożynkowe. Serdecznie dziękujemy sponsorom którzy wspomogli nas finansowo. To dzięki ich pomocy uroczystości dożynkowe mogły być tak atrakcyjne. Dziękujemy za wielkie serce i życzymy dużo zdrowia oraz dalszej hojności. A sponsorami Dożynek Gminno-Parafialnych Drogojówka 2018 byli:

 • Starostowie Dożynek – Pani Ewa Zarek i Pan Sławomir Gruszka
 • KGW i Rada Sołecka wsi Drogojówka,
 • Wójt Gminy Trzeszczany,
 • Gestamp Eolica Polska sp. z o.o.
 • Pan Wiesław Leszyński właściciel przedsiębiorstwa Lew-Pol z Dołhobyczowa
 • Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie,
 • Pani Edyta Dobosz Maciuk – Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie
 • Pani Klementyna Poterucha – właścicielka PHU w Trzeszczanach
 • Pan Marek Spryszak – właściciel Firmy Handlowo Usługowej Skorpion z Ostrówka
 • Pan Dariusz Skiba – właściciel piekarni w Trzeszczanach,
 • Pan Adam Knysz – właściciel firmy kamieniarskiej w Trzeszczanach,
 • Pan Marek Martyniuk z Nieledwi – właściciel terenu na którym się odbywały Dożynki

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie.