Treść artykułu

Orange dla Bibliotek

27/08/2015 Autor: admin

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach bierze udział w programie Orange dla Bibliotek. W bieżącym roku otrzymała dotację z Fundacjo Orange w wysokości 1721,83zł na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek.

Biblioteki z terenu naszej gminy korzystają z usług na wszystkich komputerach zarówno w placówce głównej jaki i w filii oraz oferują dostęp do łącza także bezprzewodowy użytkownikom dysponującym własnym sprzętem komputerowym. Dostęp do Internetu w bibliotekach jest nieodpłatny dla użytkowników. Fundacja Orange wspiera biblioteki w działaniach edukacyjno- społecznych z wykorzystaniem nowych mediów. Dzięki czemu inicjują one projekty na rzecz społeczności lokalnej i włączają mieszkańców do wspólnych działań.
BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE ORANGE DLA BIBLIOTEK