Treść artykułu

82 Rocznica Agresji Związku Radzieckiego na Polskę

30/09/2021 Autor: admin
W dniu 29września 2021 roku o godz. 9.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwi rozpoczęły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 82 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz młodzież szkolna z terenu gminy Trzeszczany wraz z nauczycielami. W wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi mogliśmy obejrzeć przygotowany specjalnie na tą uroczystość montaż słowno-muzyczny przypominający te tragiczne wydarzenia. Następnie ks. Janusz Granda odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji pomordowanych przez sowietów por. Józefa Rautta oraz ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego, wspominając dziesiątki tysięcy ludzi wymordowanych przez obydwu najeźdźców. W wygłoszonym kazaniu ks. Proboszcz podkreślał jak ważna dla nas Polaków jest nasza historia. W dalszej części głos zabrał Stanisław Czarnota – wójt gminy Trzeszczany, który w swym wystąpieniu nawiązując do przekazu młodzieży, mówił o potrzebie upamiętniania i czczenia tych wydarzeń, bo tylko w ten sposób możemy obronić prawdę o tamtych czasach. Po Mszy św. poszczególne delegacje udały się na stary cmentarz i złożyły kwiaty na grobie zastrzelonych podczas walki z sowietami por. Józefa Rautta i ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji, nauczycielom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi za przygotowanie tak bogatego treścią montażu słowno-muzycznego, dziękujemy ks. Proboszczowi Januszowi Grandzie za odprawienie Mszy Św. oraz wygłoszone kazanie, dziękujemy władzom samorządowym oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tej uroczystości.