Treść artykułu

50 lat OSP Drogojówka

31/07/2014 Autor: admin

27 lipca 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Drogojówce obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin celebrowana przez ks. Grzegorza Hałasa proboszcza parafii Trzeszczany.
Honory Dowódcy uroczystości pełnił druh Zygmunt Gabryś.
Po Mszy Św. głos zabrali kolejno prezes OSP Drogojówka Zbigniew Karpiuk, dziękując zaproszonym gościom za przybycie oraz druh prezes ZG Mirosław Kutera. Po wysłuchaniu przemówień druh Prezes Zbigniew Karpiuk przedstawił rys historyczny OSP Drogojówka.

Istotnym punktem tej uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień.
Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP odczytaną przez druha Krzysztofa Kopczyńskiego uhonorowano medalami za zasługi dla pożarnictwa następujących druhów:

– Matwiejczuk Jacek- medal złoty

– Prystupa Jan- medal srebrny

– Strycharczuk Mariusz- medal brązowy

– Mazurek Daniel- medal brązowy

– Bucior Mariusz- medal brązowy

Natomiast Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Trzeszczanach za zasługi w dziedzinie pożarnictwa przyznano odznaczenia „Za wysługę lat” następującym druhom:

– Prokop Paweł- 50 lat

– Szostakiewicz Zygmunt- 50 lat

– Zarek Tadeusz- 50 lat

– Pawłoś Marian- 50 lat

– Karpiuk Zbigniew- 50 lat

– Radomski Kazimierz- 50 lat

– Bucior Krzysztof- 45 lat

– Bekier Jan- 35 lat

– Orlon Waldemar- 35 lat

– Pająk Stefan- 35 lat

– Pająk Adam- 35 lat

– Prystupa Jan- 35 lat

– Matwiejczuk Jacek- 25 lat

– Borawski Andrzej- 25 lat

– Strycharczuk Mariusz- 20 lat

– Bucior Mariusz- 20 lat

– Mazurek Daniel- 20 lat

– Gruszka Sławomir- 20 lat

– Borawski Jarosław- 15 lat

– Matwiejczuk Łukasz- 10 lat

– Jędrzejewski Andrzej- 10 lat

– Greniuk Mateusz- 10 lat

W/w druhom odznaczenia nadali: druh Prezes ZG Mirosław Kutera, honorowy przedstawiciel ZG Związku OSP RP w Warszawie płk poż. Mieczysław Skiba oraz Z-ca Komendanta PSP Hrubieszów bryg. Dariusz Bednarz.
Po dekoracji głos zabrali zaproszeni goście w osobach druha Mieczysława Skiby oraz Z-cy Komendanta PSP Dariusza Bednarza oraz Ci z obecnych, którzy wyrazili taką chęć.
Na zakończenie uroczystości druh Zbigniew  Karpiuk zaprosił wszystkich obecnych na prawdziwą strażacką grochówkę. Dodatkową atrakcją była możliwość skorzystania z możliwości, jakie daje podnośnik hydrauliczny i obejrzenia Drogojówki z perspektywy kilkunastu metrów.