Treść artykułu

5 Jubileusz Klubu Seniora „Zorza”

03/12/2019 Autor: admin

Dnia 30 listopada 2019 roku w budynku szkoły w Zadębcach odbył się 5 Jubileusz działalności Klubu Seniora „Zorza”. Uroczystość otworzyła Prezes Klubu Seniora „Zorza” Pani Stanisława Jańczuk. Po krótkim wprowadzeniu do uroczystości oraz życzeniach udanego, pełnego wrażeń wieczoru głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Pan Stanisław Czarnota, który złożył Jubilatom serdeczne życzenia, a na ręce Pani Prezes kwiaty oraz prezent. Życzenia
i upominki złożyli także przedstawiciele przybyłych delegacji i instytucji m.in Klub Seniora „Cisza” w Trzeszczanach, Klub Seniora „Pojednanie” z Ostrówka, KGW w Zadębcach, OSP Zadębce, Klub Seniora z Werbkowic. Dalsza część uroczystości przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Po uroczystym obiedzie rozpoczęły się tańce i zabawa do późnych godzin wieczornych.