Treść artykułu

232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

26/05/2023 Autor: admin

W tym roku obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – jednego z najstarszych na świecie, dokumentu regulującego ustrój prawny państwa.

W dniu 3 maja 2023 r., o godzinie 11:00 rozbrzmiały dźwięki Hymnu Państwowego pod Trzema Krzyżami w Trzeszczanach. Delegacja władz samorządowych w osobach: Pan Paweł Lipski Wójt Gminy Trzeszczany, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Barbara Serafin, Pani Radna Krystyna Prystupa oraz delegacja ŚZŻAK Koła Rejonowego w Trzeszczanach złożyły wieńce i symboliczne znicze pod figurą Trzech Krzyży. Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, władz samorządowych oraz delegacji do Kościoła parafialnego w Trzeszczanach, gdzie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach przygotowała specjalnie na tę okazję część artystyczną. Po części artystycznej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Dziekan Marek Barszczowski. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. W sposób szczególny składamy podziękowania nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach za przygotowanie części artystycznej, a młodzieży za jej wykonanie. Dzięki zaangażowaniu tych osób, mogliśmy uczestniczyć w pięknej lekcji historii.

Dziękujemy pocztom sztandarowym ze Szkół Podstawowych z Mołodiatycz, Trzeszczan i Nieledwi. Dziękujemy delegacji ŚZŻAK Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach, NSZZ RI Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach oraz pocztom sztandarowym z Ochotniczych Staży Pożarnych z Trzeszczan, Mołodiatycz, Drogojówki, Nieledwi, Zadębiec i przybyłym wraz z nimi delegacjom. Dziękujemy radnym Rady Gminy, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w uroczystości.