Treść artykułu

231 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

06/05/2022 Autor: admin

3 maja to data, która jest jedną z ważniejszych w kalendarzu świąt patriotycznych w Polsce. Tego dnia w 1791 r. uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. We wtorek, 3 maja 2022 r. odbyły się uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypadła 231. rocznica uchwalenia tego – jednego z najstarszych na świecie, dokumentu regulującego ustrój prawny państwa. O godzinie 11:00 rozbrzmiały dźwięki Hymnu Państwowego pod Trzema Krzyżami w Trzeszczanach. Po wybrzmieniu hymnu głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Pan Stanisław Czarnota, który swym wystąpieniem rozpoczął uroczystości upamiętniające tak ważne dla narodu polskiego wydarzenia. Po wysłuchaniu przemówienia, które nawiązywało do wartości patriotycznych, wychowania w duchu tych wartości i historii, władze samorządowe gminy oraz  przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wieńce i zapaliły symboliczne znicze pod figurą Trzech Krzyży. Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” nastąpił przemarsz  pocztów sztandarowych, władz samorządowych oraz poszczególnych delegacji do Kościoła parafialnego w Trzeszczanach, gdzie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach przygotowała specjalnie na tą okazję część artystyczną. Po części artystycznej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Mateusz Kopa.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. W sposób szczególny składamy podziękowania nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach za przygotowanie części artystycznej. Dziękujemy pocztom sztandarowym ze Szkół Podstawowych z Mołodiatycz, Trzeszczan i Nieledwi. Dziękujemy delegacji ŚZŻAK Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach, NSZZ RI Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach oraz pocztom sztandarowym z Ochotniczych Staży Pożarnych z Trzeszczan, Mołodiatycz, Drogojówki, Majdanu Wielkiego, Zadębiec i przybyłym wraz z nimi delegacjom. Dziękujemy radnym Rady Gminy, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy,  którzy wzięli udział w uroczystości.