Monthly Archives: Październik 2019

Konkurs „Kobiety i ser – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany” – zapraszamy do udziału!

Zasady udziału w konkursie:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być: kobiety – mieszkanki Gminy Trzeszczany.
  2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
  3. Do przygotowania ciasta obowiązkowo powinien być użyty SER.
  4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu, wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularza)
         i dostarczenie wraz z pełnym przepisem na ciasto konkursowe do dnia 18 .11.2019r. osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.
  5. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się w siedzibie GOK w Trzeszczanach i Bibliotekach.
  6. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, winny w dniu imprezy „Kobiety i ser – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”, tj 22. 11.2019r. w godz. 15.00 16.00 dostarczyć przygotowane ciasto do Świetlicy Wiejskiej w Trzeszczanach.

23 Jesienny Konkurs Recytatorski