Treść artykułu

17 Jesienny Konkurs Recytatorski- zaproszenie na eliminacje

23/10/2013 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach informuje, że eliminacje powiatowe – powiat hrubieszowski – 17 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbędą się  15 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Nieledwi o godz. 10.00.

W załączeniu przedstawiamy regulamin Konkursu i kartę uczestnika.

Karty uczestników (czytelnie wypełnione i opatrzone pieczęcią instytucji delegującej) prosimy przesłać do 7 listopada 2013 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
Trzeszczany Pierwsze 194
22-554 Trzeszczany

Karty można też przesłać na adres e-mail: gok_trzeszczany@2com.pl lub faxem: 84/65 75 079, przy czym oryginalne karty należy dostarczyć najpóźniej  w dniu konkursu.

W konkursie może wziąć udział do 3 recytatorów z każdej szkoły lub instytucji.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Organizatorzy szczebla powiatowego zapewniają dyplomy dla wszystkich recytatorów oraz nagrody dla zwycięzców.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84/65 75 079 – osoba odpowiedzialna: Stanisława Stachowiak.

 http://goktrzeszczany.pl/17-jesienny-konkurs-recytatorski-zaproszenie-na-eliminacje/karta-uczestnika-2/

http://goktrzeszczany.pl/17-jesienny-konkurs-recytatorski-zaproszenie-na-eliminacje/17-jkr-2/