Treść artykułu

Konkurs plastyczny „Zatrzymaj jesień”

19/12/2022 Autor: admin

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Zatrzymaj jesień” pod Patronatem Wójta Gminy Trzeszczany został rozstrzygnięty! Razem ze zgłoszeniami trafiło do nas 25 prac konkursowych. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni, rozwijanie zdolności manualnych oraz poszerzenie zainteresowań technikami plastycznymi.

Oceny nadesłanych prac dokonała powołana komisja konkursowa, w składzie:

– Agnieszka Pawlos – instruktor ds. aktywizacji dzieci, młodzieży i kultury ludowej w GOK w Werbkowicach,

– Elżbieta Swatek-Wańczycka – instruktor ds. plastyki w GOK w Werbkowicach,

– Weronika Horszczaruk – młodszy instruktor w GOK w Trzeszczanach

Analizując wszystkie nadesłane prace komisja konkursowa doceniła wrażenia artystyczne, kreatywność oraz pomysłowość młodych uczestników konkursu. Jednak głównymi kryteriami oceny była samodzielność i staranność wykonania prac. Po wnikliwej analizie jury konkursowe postanowiło przyznać następujące miejsca:

Kategoria „MAŁA” (dzieci od 8 do 14 lat):

I MIEJSCE – Eliza Pasieka

II MIEJSCE – Wiktor Malimon

III MIEJSCE – Julia Bieńko

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Błaszczuk

Kategoria „ŚREDNIA” (młodzież od 15 do 18 lat) – w tej kategorii wpłynęła jedna praca i komisja postanowiła przyznać NAGRODĘ dla Diany Żyły.

Ponadto zostały przyznane:

NAGRODA WÓJTA GMINY TRZESZCZANY dla Karoliny Ciuckiej  

NAGRODA DYREKTORA GOK W TRZESZCZANACH dla Bernarda Margola.

 

Nagrodzone prace spełniają wszystkie warunki, które były zawarte w regulaminie konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci zestawów do malowania po numerach, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Trzeszczany.

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 16 grudnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzeszczanach.