Treść artykułu

103 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

15/11/2021 Autor: admin
Kategoria Bez kategorii
11 listopada 2021 r. odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach upamiętniających 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości udział wzięły delegacje: ŚZŻAK Koło Rejonowe w Trzeszczanach, NSZZRI Koło w Trzeszczanach, poczty sztandarowe z terenu gminy: SP w Trzeszczanach, SP w Mołodiatyczach, SP w Nieledwi, OSP w Trzeszczanach, OSP w Drogojówce, OSP w Zadębcach, OSP w Mołodiatyczach i władze samorządowe, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy. Uroczystości rozpoczęły się od wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach. Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, w której bardzo wymowne słowo Boże wygłosił ks. kanonik Włodzimierz Kwietniewski. Po Mszy Świętej zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Pana Stanisława Czarnoty – Wójta Gminy Trzeszczany, który w swym przemówieniu nawiązał do wartości patriotycznych, wychowania w duchu tych wartości, oraz naszego stosunku oraz poczucia odpowiedzialności zarówno za swoją „Małą Ojczyznę”, jaką jest dla nas Gmina Trzeszczany jak również za cały kraj – za Polskę. Następnie wszyscy zgromadzenie udali się na plac przy pomniku upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Po czym poszczególne delegacje na czele z Wójtem Gminy Trzeszczany Panem Stanisławem Czarnotą oraz Przewodniczącym Rady Gminy Panem Mariuszem Pietnowskim, udały się na cmentarz parafialny w Trzeszczanach, gdzie spoczywają polegli żołnierze polscy z 1920 roku, którzy walczyli o niepodległą Polskę, aby na ich grobach zapalić znicze i złożyć kwiaty.
Za udział w święcie serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym ze Szkół Podstawowych, Ochotniczym Strażom Pożarnym, ŚZŻAK Kołu Rejonowemu w Trzeszczanach, NSZZRI Kołu w Trzeszczanach oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach 103 Rocznicy odzyskania przez nasz kraj Niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.