Treść artykułu

100 lat Straży Pożarnej w Trzeszczanach

19/01/2015 Autor: admin

W dniu 28 września 2014 roku w Trzeszczanach miała miejsce doniosła uroczystość: Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach połączony z nadaniem Sztandaru jednostce i otwarciem świetlicy.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana przez kapelana strażaków ks. Romana Karpowicza oraz proboszcza parafii Trzeszczany ks. Grzegorza Hałasa. Po mszy pododdziały oraz zaproszeni goście i mieszkańcy, przy dźwiękach orkiestry dętej z Grabowca, przeszli na plac przy świetlicy wiejskiej. Wszystkich zgromadzonych powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzeszczanach i jednocześnie Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera. Rys historyczny OSP Trzeszczany przedstawił prezes jednostki druh Henryk Gałka.

Po ceremonii wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec kapelan strażaków ks. Roman Karpowicz poświęcił nowy sztandar jednostki OSP Trzeszczany. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP sztandar przekazał Prezes Zarządu Wojewódzkiego druh Marian Starownik.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń. Otrzymali je:

ZŁOTY ZNAK  ZWIĄZKU  SZTANDAR 
OSP  Trzeszczany

ZŁOTY  ZNAK  ZWIĄZKU 
Henryk  Gałka

MEDAL  HONOROWY im. Bolesława Chomicza
Antoni  Poterucha

MEDAL  ZŁOTY
Zając  Czesław
Gałka  Adam
Wilk  Zbigniew
Wilk  Piotr
Fusiara Tadeusz
Dyjak  Bogusław
Baj  Marek

MEDAL  SREBRNY
Kuśmirek Stanisław
Lewczuk  Stanisław
Gałka Tomasz
Pomiankiewicz Tomasz
Sobczuk  Rafał

MEDAL  BRĄZOWY
Gabryś Maciej

STRAŻAK  WZOROWY
Kunicki Mieczysław
Smyrak Artur
Wiązanka Patryk
Wiązanka Dominik
Gabryś  Marcin


ODZNACZENIA  – WYSŁUGA LAT

1.Łukiewicz Feliks – 65 lat
2.Gałka Henryk – 50 lat
3.Dyjak Mieczysław – 50 lat
4.Wańczyk Edward – 45 lat
5.Dyjak Bogusław – 45 lat
6.Brzuchala  Roma – 40 lat
7.Talar Jan – 40 lat
8.Poterucha  Antoni – 35 lat
9.Zając Czesław – 35 lat
10.Zając  Roman – 35 lat
11.Łaciński Wiesław – 35 lat
12.Błazucki Stanisław – 35 lat
13.Wilk Zbigniew – 35 lat
14.Ligas Stanisław – 35 lat
15.Gabryś  Zygmunt  – 30 lat
16.Baj  Marek – 30 lat
17.Wilk  Piotr – 20 lat
18.Gałka  Adam – 10 lat
19.Gałka Tomasz – 10 lat
20.Sobczuk  Rafał  – 10 lat
21.Pomiankiewicz Tomasz – 10 lat
22.Gabryś  Maciej – 5 lat
23.Gabryś Marcin – 5 lat
24.Smyrak Artur – 5 lat
25.Kunicki Mieczysław – 5 lat

Następnym punktem uroczystości było otwarcie świetlicy i jej poświęcenie przez ks. Grzegorza Hałasa proboszcza parafii Trzeszczany. Goście poproszeni przez Wójta Gminy Pana Mirosława Kuterę zwiedzili odremontowany obiekt.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali m.in.: prezes Zarządu Wojewódzkiego i wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP a jednocześnie Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk  i Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Kierepka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając, Płk. Pożarnictwa Pan Mieczysław Skiba, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszów Pan Tadeusz Garaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego Pan Stanisław Sitarz, Nadleśniczy LP Nadleśnictwa Strzelce Pan Mariusz Nagadowski oraz Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera. Wszyscy występujący przekazywali na ręce Prezesa OSP Trzeszczany druha Henryka Gałki życzenia i podziękowania za ofiarną służbę.
Prezes przekazał na zakończenie podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, sponsorów i gości.
Przed świetlicą posadzono sadzonki drzew przekazane w darze od Nadleśnictwa Strzelce.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, w której wystąpiła orkiestra dęta z Grabowca, zespół „Ostrowiacy” wraz z kapelą, zespół działający przy Klubie Seniora „Pojednanie” oraz kapela ludowa z Grabowca. Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek grochówką strażacką przygotowaną przez strażaków z Turkowic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzeszczanach serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości 100-lecia Jednostki. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Trzeszczany Pana Mirosława Kutery za nieocenioną pomoc i zaangażowanie.