Treść artykułu

Świadomy zagrożeń- to bezpieczny- konkurs wiedzy

25/10/2012 Autor: admin

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach jest organizatorem konkursu wiedzy „Świadomy zagrożeń- to bezpieczny”. Jest on skierowany do uczniów klas VI ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Trzeszczany.


Założeniem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom występującym wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz realizacja programów prewencyjnych, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i świadomości osób, do których konkurs jest skierowany.  Świadomość istniejących zagrożeń związanych z narkomanią i uzależnieniem od Internetu jest bardzo ważna. Dlatego istotne są starania, aby przybliżyć młodzieży te pojęcia i sytuacje z nimi związane.
Aby osiągnąć zamierzony cel pomocne będą pogadanki przeprowadzane w Szkołach Podstawowych na terenie gminy przez policjantów z miejscowego Posterunku Policji oraz polecana literatura.
Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego przeprowadzonego w każdej szkole oraz etapu gminnego, do którego przystąpi po 3 osoby z najlepszymi wynikami z każdej szkoły.
Sponsorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Trzeszczany.

Partnerami konkursu są:
– Szkoły Podstawowe Gminy Trzeszczany
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
– Posterunek Policji w Trzeszczanach

Poniżej zamieszczamy materiały na konkurs.