Plan Pracy

Plan imprez 2020

 

PLAN PRACY GOK W TRZESZCZANCH NA ROK 2020

 

 

Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany terminów imprez.