Treść artykułu

Projekt „Odpowiedzialny kierowca”

02/06/2022 Autor: admin

Z okazji Dnia Dziecka na stadionie w Nieledwi realizowaliśmy projekt pod nazwą „Odpowiedzialny kierowca”. Tematem przewodnim wszystkich konkursów było bezpieczeństwo na drodze. Temat realizowany był poprzez rozpowszechnianie ulotek oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną uczestników imprezy, polegającą m.in. na rozmowie z policjantem starszym aspirantem Jackiem Wrzyszczem , w której dzieci mogły wykazać się znajomością podstawowych przepisów drogowych, znaków drogowych, kultury na drodze, odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi jak również zagadnień związanych z bezpiecznym zachowaniem się na drodze. Praktyczne zastosowanie przepisów z wiedzy o ruchu drogowym, dzieci zaprezentowały pokonując przygotowany specjalnie do tego celu oznaczony tor rowerowy. W konkursie plastycznym dzieci bazując na swojej wyobraźni namalowały różne niebezpieczne wydarzenia jakie mogą się wydarzyć na drodze. W ramach dbałości o zdrowie dzieci brały udział w biegach przygotowanych przez organizatora w 3 kategoriach wiekowych. Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały nagrody rzeczowe. Oprócz wymienionych konkursów dla wszystkich dzieci czekały inne niespodzianki, m.in. zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, pokaz wozu bojowego OSP w Zadębcach, PSP w Hrubieszowie, Policji, przejażdżka bryczką Pana Stanisława Buciora oraz samochodem „Fart” Pana Marka Koszałki, bańki mydlane, zabawy i konkursy  z nagrodami, lody, wata cukrowa, muffinki przygotowane przez Panie z KGW w Nieledwi, oraz kiełbaska z grilla, które obsługiwały Panie z KGW w Zadębcach.  W imprezie udział wzięło 180 dzieci.  W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz biorących udział w imprezie dzieci, serdecznie dziękujmy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy za ich szczególną wrażliwość, wielkie serce, zrozumienie i otwartość wobec potrzeb dzieci. Szczególnie dziękujemy:
– Pani Edycie Dobosz Maciuk – prezes Stowarzyszenia Aktywnych  Animatorów  Kultury w Hrubieszowie wraz z Pracownikami

– Panu Markowi Koszałce

– Panu Stanisławowi Buciorowi

– KGW w Zadębcach

– KGW w Nieledwi

– Panu Dariuszowi Skibie – właściciel piekarni w Trzeszczanach,

– OSP w Zadębcach

– PSP w Hrubieszowie

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzeszczanach za pomoc finansową

– Policji z Trzeszczan