Treść artykułu

Wybierz Studia!

19/01/2015 Autor: admin

Portal WybierzStudia.nauka.gov.pl działa staraniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od września 2014 roku i zawiera rzetelne i sprawdzone informacje publiczne o kierunkach studiów w całej Polsce.


To ważne narzędzie dla maturzystów, którzy do 7 lutego 2015 roku muszą ostatecznie wybrać przedmioty maturalne. Ale nie tylko oni mogą korzystać z informacji zgromadzonych w portalu. Są one skierowane także do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i bliskich.
Portal pozwala poszukać:

– uczelni
– konkretnego kierunku
– miejsca studiów, typu studiów
– przedmiotów maturalnych wymaganych przy przyjmowaniu na dany kierunek

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia portalu.