Świadomy zagrożeń- to bezpieczny- finał konkursu

W dniu 7 grudnia 2012 roku odbył się etap gminny konkursu wiedzy dla klas VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Trzeszczany pt.: „Świadomy zagrożeń- to bezpieczny”.  Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach.

Mikołaj w szkole

6 grudnia 2012 roku Święty Mikołaj współpracujący z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach odwiedził najmłodsze dzieci w Szkole podstawowej w Nieledwi i Mołodiatyczach.

Mikołajki- marzenia dzieci

Mikołajki to szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Magiczne chwile spędzone na pisaniu listów do świętego Mikołaja pamięta się przez długie lata.

Konkurs Bożonarodzeniowy

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2012

„Platan” i KGW na Andrzejkach

24 listopada 2012 roku w Domu Kultury w Nieledwi odbyła się wspólna zabawa andrzejkowa Klubu Seniora „Platan” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi.

Mikołajkowy Kiermasz Książek

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach jak co roku organizuje „Mikołajkowy Kiermasz Książek”

Jesienna wystawa- BARWY JESIENI

W  miesiącu listopadzie w naszych placówkach w Trzeszczanach i Nieledwi można obejrzeć wystawy prac plastycznych pt. BARWY JESIENI dzieci uczestniczących w zajęciach  kółek plastyczno-rękodzielniczych w GOK Trzeszczany i DK w Nieledwi.