Daily Archives: 15/01/2020

„Nie było miejsca dla Ciebie…”- Koncert Kolęd

6 stycznia 2020 roku odbył się w Domu Kultury w Nieledwi koncert kolęd pt. „Nie było miejsca dla Ciebie…”. W koncercie wzięli udział zaproszeni goście w osobach: pan Stanisław Czarnota – Wójt Gminy Trzeszczany, pan Radosław Maksymowicz – Dyrektor KRUS Zamość, reprezentował posła na sejm RP Sławomira Zawiślaka, Ks. Janusz Granda -proboszcz miejscowej parafii, Ks. Marek Barszczowski – proboszcz parafii Trzeszczany, Ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski, wikariusz Ks. Mateusz Kopa, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Barbara Serafin, przedstawicielki kół gospodyń i klubów seniora z terenu gminy Trzeszczany. Koncert kolęd rozpoczął się jasełkami w wykonaniu  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi.